Władze Spółki

ZARZĄD:

Zarząd jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Kamiński